Davranış Kurallarımız

Döhler Grubu (DÖHLER")  insan hakları, çalışma hukuku ve çevre koruma temel ilkelerine saygı göstermeyi, bunları teşvik etmeyi ve uluslararası düzeyde tanınan standartları uygulamayı taahhüt eder. 

Davranış Kurallarımız, çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve kamuoyuna karşı davranışlarımız açısından ölçütler belirler ve DÖHLER’de yasalara uygun ve ahlaki açıdan sorumluluk taşıyan eylemler bazında dünya genelinde bağlayıcı bir yönetmelik teşkil eder. Uzun vadeli ve sürdürülebilir eylemler taahhüt ediyoruz. Ekonomik, sosyal ve ekolojik yükümlülüklerin ve zorlukların üstesinden gelmek üzere sorumluluk üstleniyoruz.

DÖHLER, yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesinin yanı sıra DÖHLER Grubu Temel İlkeleri çerçevesinde tanımlanan davranış ilkelerine uymayı da taahhüt eder.  Tüm çalışanlar Davranış Kurallarını, şirket yönetmeliklerini, yerel düzeyde geçerli yasaları ve Temel İlkelerimizi yerine getirmek açısından şahsen sorumluluk üstlenir.  Davranış Kuralları, DÖHLER’in iştiraki veya azınlık hisseleri olan tüm şirketlerdeki çalışanlar için de geçerlidir.

İş ortaklarımızın davranışları için standartlar ise Döhler Tedarikçi Davranış Kurallarında belirlenmiştir.

Bu mevzuata uyum çağrı hattı size kuşkularınızı veya tanık olduğunuz ihlalleri anonim bir şekilde dile getirme imkanı sunar. Çağrı hattı, gizlilik sağlamak için harici bir sağlayıcı tarafından sunulmaktadır. Çağrı hattının kullanımı tüm DÖHLER çalışanları ve üçüncü taraflara açıktır.

Kullanımla ilgili daha ayrıntılı bilgiye "Sıkça Sorulan Sorular” üzerinden ulaşabilirsiniz.

DÖHLER iyi bir niyetle yasa dışı veya ahlak dışı davranışları ya da Davranış Kurallarımızın ihlallerini ihbar eden kişilere karşı hiçbir tedbire tahammül etmez. Bu çağrı hattı kasten yanlış veya iftira niteliğinde bilgiler vermek için suistimal edilmemelidir. 

“Not Ver” butonu üzerinden ilgili bildirimde bulunabilir veya güvenilir bir kişiden danışmanlık alabilirsiniz.
İhbar sistemimiz sizi nasıl korur?
  • Sistem, iki taraftan erişilebilen bir dolap gibidir.
  • Bilgileriniz ve dosyalarınız şifreli olarak iletilir.
  • Kimliğiniz için herhangi bir veri toplamıyoruz ve almıyoruz.
  • Size teknik bir takip mümkün değildir.